Vui lòng chờ trong giây lát

Một công ty xây dựng điện có EPS khủng 39.268 đồng

(NDH) Lợi nhuận sau thuế của TV2 đạt 214,5 tỷ đồng, tăng trưởng 116%.

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (HNX: TV2) vừa công bố báo tài chính quý IV và kết quả kinh doanh năm 2017 với mức EPS cao khủng 39.268 đồng.

Tính riêng quý IV, mặc dù doanh thu sụt giảm 43% chỉ đạt 442 tỷ nhưng giá vốn cũng giảm mạnh giúp cho lợi nhuận gộp của công ty tăng trưởng 34% lên 169 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 51% lên 13 tỷ trong khi chi phí tài chính ở mức thấp giúp cho lợi nhuận tài chính tăng đột biến hơn 12 tỷ đồng; Chi phí bán hàng giảm mạnh 23 tỷ trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng thêm 7 tỷ đồng.

Từ các yếu tố chính trên, công ty báo lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 118% đạt 103,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng tăng 117% lên 103,5 tỷ đồng.

Tổng kết năm 2017, TV2 ghi nhận doanh thu tăng 12% đạt 1.838 tỷ đồng. Biên lợi nhuận cải thiện mạnh cộng với hoat động tài chính hiệu quả giúp lợi nhuận sau thuế của công ty tăng trưởng 116% đạt 214,5 tỷ đồng. EPS theo đó tăng từ 19.626 đồng lên 39.268 đồng.

Trong năm qua, tổng tài sản của TV2 đã tăng hơn 100 tỷ lên 1.561 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm xuống 1.060 tỷ và vốn chủ sở hữu tăng gần 200 tỷ lên 502 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, TV2 được niêm yết ngày đầu tại HNX vào 13/10/2009. Hiện nay, gần 5,9 triệu cp TV2 được giao dịch tại mức giá 166.500 đồng/cp; với EPS là 39.268 đồng/cp, TV2 đang được định giá tại mức P/E là 4,24 lần.

Một công ty xây dựng điện có EPS khủng 39.268 đồng Một công ty xây dựng điện có EPS khủng 39.268 đồng
10 3729 56 reviews

(NDH) Lợi nhuận sau thuế của TV2 đạt 214,5 tỷ đồng, tăng trưởng 116%.

 

Kết quả kinh doanh

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top