Vui lòng chờ trong giây lát

Một cá nhân đã bán 260.000 cổ phiếu VE1

(NDH) Ngày không còn là cổ đông lớn: 10/01/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Zhang Xijin- Mã chứng khoán: VE1 (CTCP Xây dựng điện VNECO 1)

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 273.800 CP (tỷ lệ 9,34%)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 260.000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 13.800 CP (tỷ lệ 0,47%)

- Ngày không còn là cổ đông lớn: 10/01/2017.

Một cá nhân đã bán 260.000 cổ phiếu VE1 Một cá nhân đã bán 260.000 cổ phiếu VE1
10 1139 56 reviews

(NDH) Ngày không còn là cổ đông lớn: 10/01/2017.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top