Vui lòng chờ trong giây lát

Maritime Bank trình kế hoạch chia cổ tức 10% năm 2019, lãi trước thuế 1.860 tỷ đồng

Maritime Bank cũng dự kiến trình cổ đông tăng vốn điều lệ thêm 9% lên 12.750 tỷ đồng.

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) 2019 của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank, Mã: MSB), năm 2019, ngân hàng trình cổ đông kế hoạch lợi nhuận trước thuế trên 1.860 tỷ đồng, tăng 77% so với kết quả năm ngoái.

Tổng tài sản trong năm ước tăng 11% lên 153.015 tỷ đồng; huy động vốn thị trường 1 và trái phiếu tăng 22% lên 87.637 tỷ đồng; dư nợ tín dụng (gồm cho vay tổ chức kinh tế, cá nhân, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) tăng 35% lên 74.294 tỷ đồng. Nợ xấu duy trì dưới 3%.

Ngoài ra ngân hàng cũng dự kiến trình cổ đông tăng vốn điều lệ thêm 9% lên 12.750 tỷ đồng, chia cổ tức tỷ lệ 10% (thực hiện sau khi được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt).

Kế hoạch kinh doanh MSB trình cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên sắp tới.

Tính đến cuối năm 2018, tổng tài sản MSB đạt 137.769 tỷ đồng, tăng 22,7% so với năm 2017. Tổng thu nhập thuần 11.139 tỷ đồng, tăng 25,6%. Trong đó thu nhập lãi thuần hơn 2.900 tỷ đồng, tăng trên 81%; lãi thuần hoạt động dịch vụ 271 tỷ đồng, gấp đôi so với kết quả 2017. Lãi sau thuế 1.053 tỷ đồng, gấp 6,4 lần năm 2017. Đồng thời trong năm MSB không chia cổ tức.

Maritime Bank trình kế hoạch chia cổ tức 10% năm 2019, lãi trước thuế 1.860 tỷ đồng Maritime Bank trình kế hoạch chia cổ tức 10% năm 2019, lãi trước thuế 1.860 tỷ đồng
10 1016 56 reviews

Maritime Bank cũng dự kiến trình cổ đông tăng vốn điều lệ thêm 9% lên 12.750 tỷ đồng.

 

Ngân hàng

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top