Vui lòng chờ trong giây lát

Maritime Bank báo lãi 589 tỷ đồng, tuyển thêm 1.670 nhân sự sau 9 tháng

(NDH) Tỷ lệ đảm bảo an toàn vốn đạt 19,97%. Cho vay khách hàng đến 30/9 ở con số hơn 35.000 tỷ đồng, tăng 9,63% so với cuối năm 2016 do sự thận trọng trong việc phát triển tín dụng để bảo đảm an toàn hoạt động.

Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritimebank), tổng lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đầu năm của Maritime Bank đạt 589 tỷ đồng, tăng 207% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, lợi nhuận riêng quý 3 đạt hơn 59 tỷ. Tổng doanh thu 8.631 tỷ đồng mà ngân hàng đạt được sau 9 tháng đầu năm (tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm 2016).

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt hơn 1.034 tỷ đồng, tăng gần 32% so với cùng kỳ năm trước, quý 3 đóng góp được hơn 148 tỷ. Bên cạnh đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm, tính toàn quý 3 chỉ hơn 89 tỷ đồng, giảm gần 68% so với cùng kỳ năm trước (hơn 278 tỷ).

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của Maritimebank đạt 103.964 tỷ đồng, tăng 12% so với cuối năm 2016. Tỷ lệ đảm bảo an toàn vốn đạt 19,97%, cao hơn đáng kể so với quy định của Ngân hàng Nhà nước (9%).

Cho vay khách hàng đến 30/9 ở con số hơn 35.000 tỷ đồng, tăng 9,63% so với dư nợ cho thời điểm cuối năm là 34.666 tỷ đồng. Maritimebank cho biết ngân hàng duy trì mức này do sự thận trọng trong việc phát triển tín dụng để bảo đảm an toàn hoạt động. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng cuối quý III đạt 2,15%, giảm đáng kể so với thời điểm cuối năm 2016 (2,6%).

Tiền gửi khách hàng đến 30/9 đạt hơn 61.000 tỷ, tăng 5,9% so với thời điểm đầu năm (57.586 tỷ đồng). Nguồn thu nhập từ dịch vụ đã mang lại cho Maritime Bank hơn 225 tỷ, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước, riêng quý 3 đạt hơn 85 tỷ đồng.

Quy mô hoạt động của Maritime Bank mở rộng đáng kể, từ lượng khách hàng, hệ thống mạng lưới hay nhân sự hoạt động của nhà băng. So với cùng kỳ năm 2016, lượng khách hàng cá nhân tăng gần 13%, số lượng thẻ phát hành mới tăng gần 60%, đặc biệt tỷ lệ khách hàng doanh nghiệp thường xuyên sử dụng dịch vụ tăng hơn 650%.

Ngân hàng đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép mở mới thêm 13 chi nhánh trên toàn quốc. Cùng đó, Maritime Bank đã tiến hành nâng cấp 51 quỹ tiết kiệm lên thành phòng giao dịch. Về nguồn lực nhân sự, trong 9 tháng đầu năm, Ngân hàng tuyển mới 1.674 nhân sự, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2016.

Maritime Bank báo lãi 589 tỷ đồng, tuyển thêm 1.670 nhân sự sau 9 tháng Maritime Bank báo lãi 589 tỷ đồng, tuyển thêm 1.670 nhân sự sau 9 tháng
10 1614 56 reviews

(NDH) Tỷ lệ đảm bảo an toàn vốn đạt 19,97%. Cho vay khách hàng đến 30/9 ở con số hơn 35.000 tỷ đồng, tăng 9,63% so với cuối năm 2016 do sự thận trọng trong việc phát triển tín dụng để bảo đảm an toàn hoạt động.

 

Ngân hàng

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top