Vui lòng chờ trong giây lát

Lợi nhuận quý I của Dược Hậu Giang thấp nhất 4 năm

(NDH) Lợi nhuận quý I của DHG đạt 135 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ và đạt 20% kế hoạch năm.

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2019 và văn bản giải trình về việc lợi nhuận giảm hơn 20% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo hợp nhất, doanh thu thuần sụt giảm 16% so với cùng kỳ còn 767 tỷ đồng. Sau khi trừ đi giá vốn, công ty ghi nhận lợi nhuận gộp 337 tỷ đồng, giảm 11% so với quý I/2018.

Lợi nhuận trước thuế theo đó giảm 10% còn 153 tỷ đồng. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng cao khiến lợi nhuận sau thuế giảm 21% còn 135 tỷ đồng.

Dược Hậu Giang cho biết doanh thu và lợi nhuận quý I năm nay suy giảm do công ty không còn phân phối hàng cho MSD và Eugica (việc ngừng kinh doanh hàng MSD bắt đầu từ tháng 4/2018 và hàng Eugica từ tháng 6/2018).

Còn việc lợi nhuận sau thuế giảm mạnh hơn lợi nhuận trước thuế là vì năm 2019, chi nhánh Nhà máy Dược phẩm DHG tại Hậu Giang sẽ bị áp thuế thu nhập doanh nghiệp 5% thay cho mức ưu đãi 0% như năm trước.

Với việc lợi nhuận quý I giảm mạnh chỉ còn 135 tỷ đồng, đây là mức thấp nhất theo quý của công ty từ 2015 đến nay.

Lợi nhuận theo quý của DHG.

Tổng tài sản của Dược Hậu Giang ít biến động tại mức khoảng 4.200 tỷ đồng, trong đó công ty có tiền gửi có kỳ hạn lên đến 1.581 tỷ đồng, chiếm 37% tổng tài sản. Công ty cũng đang có quỹ đầu tư phát triển 1.270 tỷ và lợi nhuận chưa phân phối 425 tỷ đồng.

Theo nghị quyết HĐQT mới công bố, Dược Hậu Giang đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2019 là 3.943 tỷ đồng, chỉ tăng 1,6% so với năm 2018 do ảnh hưởng của việc nới room (ngừng phân phối hàng MSD, Eugica…) và giảm doanh thu hàng khuyến mãi (lãi gộp bằng không). Nếu loại trừ các yếu tố này thì kế hoạch doanh thu tăng 12,3% so với 2018, cao hơn mức tăng bình quân ngành là 8%.

Kế hoạch lợi nhụận trước thuế hợp nhất là 754 tỷ đồng, tăng 3% so với năm trước. Công ty cũng đề xuất mức cổ tức 35% cho năm 2018 (cao hơn kế hoạch ban đầu chỉ 30%).

Lợi nhuận quý I của Dược Hậu Giang thấp nhất 4 năm Lợi nhuận quý I của Dược Hậu Giang thấp nhất 4 năm
10 3303 56 reviews

(NDH) Lợi nhuận quý I của DHG đạt 135 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ và đạt 20% kế hoạch năm.

 

Kết quả kinh doanh

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top