Vui lòng chờ trong giây lát

Lợi nhuận Bảo Việt tăng 13% trong quý I

(NDH) Mọi lĩnh vực hoạt động của Bảo Việt đều ghi nhận tăng trong quý I, nâng lợi nhuận ròng lên hơn 430 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý I/2018, CTCP Tập đoàn Bảo Việt (HOSE: BVH) đạt doanh thu hợp nhất 10.190 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 7.170 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 53,1% trong khi tổng doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 2.783 tỷ đồng, tăng 31%. Hoạt động quản lý quỹ, chứng khoán tăng trưởng lần lượt là 20,7% và 27,6%.

Kết thúc quý I, BVH có lãi sau thuế hợp nhất đạt 430 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 33% kế hoạch năm.

Tính đến 31/03, tổng tài sản của BVH đạt 99.329 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 55% với gần 55.139 tỷ đồng, tài sản dài hạn chiếm 45% với hơn 44.191 tỷ đồng.

Trong kỳ, CTCP Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) đạt kết quả kinh doanh khá tốt, tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng về tổng tài sản quản lý. Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản do BVF quản lý đạt 47.842 tỷ đồng, tăng gần 3.342 tỷ đồng, tăng 7,5% so với thời điểm 31/12/2017. Tổng doanh thu đạt 29 tỷ đồng, tăng trưởng 20,7% so với cùng kỳ.

Mặt khác, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) trong quý I ghi nhận tổng doanh thu tăng 40% so với cùng kỳ năm 2017. Về thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, tại sở HSX quý I đạt 2,73%, và 2,78% tại HNX. Về giao dịch trái phiếu trong quý I tại HSX, BVSC đạt 2,2%, đứng thứ 2 trong top 10 công ty có thị phần lớn nhất, và đứng thứ 3 trong nhóm các công ty có thị phần trên 10% tại HNX.

Lợi nhuận Bảo Việt tăng 13% trong quý I Lợi nhuận Bảo Việt tăng 13% trong quý I
10 2796 56 reviews

(NDH) Mọi lĩnh vực hoạt động của Bảo Việt đều ghi nhận tăng trong quý I, nâng lợi nhuận ròng lên hơn 430 tỷ đồng.

 

Kết quả kinh doanh

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top