Vui lòng chờ trong giây lát

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của EVN giảm 31,5%

(NDH) Nợ phải trả của tập toàn ở mức 487.732 tỷ đồng, gấp 2,27 lần vốn chủ sở hữu.

6 tháng đầu năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đạt 161.618,8 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất, tăng 14,8%. Biên lợi nhuận gộp đạt 11,9%, tăng nhẹ so với mức 11,5% của cùng kỳ năm trước.

Kỳ này, EVN có hơn 2,4 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 33,6% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính vẫn ở mức cao và tăng 12,4% so với cùng kỳ, đạt 11.901,5 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 của EVN cũng tăng lần lượt 4,5% và 12% so với cùng kỳ.

Kết quả, EVN báo lãi ròng hợp nhất nửa đầu năm hơn 1.018,5 tỷ đồng, giảm 31,5% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của EVN đạt 702.243 tỷ đồng, tăng nhẹ so với số đầu năm. Tiền và tương đương tiền đạt 52.920,6 tỷ đồng, tăng 15,8%. Khoản hàng tồn kho của tập đoàn này nửa đầu năm 2018 bất ngờ tăng mạnh 19,5% và đạt gần 21.262,5 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng mạnh 42,6% và chủ yếu tập trung ở phần phải thu ngắn hạn của khách hàng với 10.267 tỷ đồng, tăng vọt so với mức 3.194,7 tỷ đồng hồi đầu năm (tương ứng gấp 3,2 lần).

Nợ phải trả của tập toàn ở mức 487.732 tỷ đồng, gấp 2,27 lần vốn chủ sở hữu.

Trước đó, tập đoàn đã công bố tình hình hoạt động tháng 8 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 9. Theo đó, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 8 đạt 19,52 tỷ kWh (trung bình 629,8 triệu kWh/ngày), sản lượng ngày cao nhất đạt 658,5 triệu kWh và công suất cao nhất toàn hệ thống là 31.321 MW. Lũy kế 8 tháng sản lượng toàn hệ thống đạt 145,15 tỷ kWh, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN tháng 8 ước đạt 17,05 tỷ kWh; lũy kế 8 tháng ước đạt 126,05 tỷ kWh, tăng 10,62% so cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng điện thương phẩm nội địa tăng 10,69%.

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của EVN giảm 31,5% Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của EVN giảm 31,5%
10 2745 56 reviews

(NDH) Nợ phải trả của tập toàn ở mức 487.732 tỷ đồng, gấp 2,27 lần vốn chủ sở hữu.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top