Vui lòng chờ trong giây lát

Licogi lên kế hoạch có lãi 96 tỷ năm 2018, thêm 3 DN vào danh sách thoái 100% vốn

(NDH) Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của riêng công ty mẹ Tổng công ty Licogi tăng trưởng 22% về doanh thu nhưng vẫn lỗ 55,5 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018, cổ đông Tổng công ty Licogi – CTCP (UPCoM: LIC) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 cho công ty mẹ gồm doanh thu 529 tỷ đồng, tăng trưởng 22% và lỗ trước thuế 55,5 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với số lỗ năm trước 101,4 tỷ đồng. Theo đó, công ty tiếp tục không chia cổ tức năm 2018.

Khi hợp nhất, công ty đề ra mục tiêu doanh thu tăng trưởng 26% đạt 3.411 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 96 tỷ đồng, cải thiện so với con số lỗ 59 tỷ năm trước. Đồng thời, Licogi nâng mạnh vốn đầu tư phát triển từ 609 tỷ đồng năm 2017 lên 1.629 tỷ đồng.

Về kế hoạch thoái vốn, tổng công ty tiếp tục thoái vốn tại 13 doanh nghiệp theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên các năm 2016 và 2017 như Licogi 10, Licogi 12, Licogi 13, Licogi 14, Licogi 15, Licogi 16… Danh mục thoái 100% vốn của tổng công ty được bổ sung thêm 3 cái tên là CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9, CTCP Licogi 17 và CTCP Thủy điện Bắc Hà.

Licogi lên kế hoạch có lãi 96 tỷ năm 2018, thêm 3 DN vào danh sách thoái 100% vốn Licogi lên kế hoạch có lãi 96 tỷ năm 2018, thêm 3 DN vào danh sách thoái 100% vốn
10 3178 56 reviews

(NDH) Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của riêng công ty mẹ Tổng công ty Licogi tăng trưởng 22% về doanh thu nhưng vẫn lỗ 55,5 tỷ đồng.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top