Vui lòng chờ trong giây lát

Lập Ban Chỉ đạo quốc gia về 'thẻ vàng' IUU

(NDH) Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành thuộc thẩm quyền của Thủ tướng. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng là Trưởng ban.

Thủ tướng quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU - Illegal, unreported and unregulated fishing), thường được gọi là "thẻ vàng".

Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành thuộc thẩm quyền của Thủ tướng liên quan đến công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Thủ tướng thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Ảnh: VOV.

Ban cũng có chức năng chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp các bộ, ban ngành và địa phương triển khai, thực hiện chống khai thác IUU đáp ứng theo thông lệ quốc tế, các công ước, hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia, ký kết, phù hợp với quy định của các tổ chức nghề cá trong khu vực và quốc tế về chống khai thác IUU.

Các thành viên Ban hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực Ban.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng được giao làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thường trực), Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm các Phó Trưởng ban.

Lập Ban Chỉ đạo quốc gia về 'thẻ vàng' IUU Lập Ban Chỉ đạo quốc gia về 'thẻ vàng' IUU
10 1250 56 reviews

(NDH) Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành thuộc thẩm quyền của Thủ tướng. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng là Trưởng ban.

 

Thời sự

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top