Vui lòng chờ trong giây lát

Lần đầu UBGSTC công bố tỷ lệ nợ xấu tự đánh giá, ước giảm còn 9,5%

(NDH) Đánh giá về tỷ lệ nợ xấu của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia "nhỉnh" hơn so với NHNN. Trong khi tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2016 được NHNN công bố là 10,08% thì đơn vị này đánh giá ở mức 11,9%.

Tại Báo cáo Tổng quan thị trường tài chính các năm trước đây, Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia (NFSC) chỉ công bố tỷ lệ nợ xấu báo cáo từ các ngân hàng thì số liệu nợ xấu năm 2017 đã được sử dụng theo con số cơ quan này tự đánh giá.

Cụ thể, NFSC ước tính tỷ lệ nợ xấu của hệ thống TCTD khoảng 9,5%, giảm mạnh so với mức 11,9% cuối năm 2016.


Tỷ lệ nợ xấu do NFSC đánh giá lại cao hơn tỷ lệ báo cáo và giảm mạnh trong năm qua

So với con số Ngân hàng Nhà nước đưa ra trước đây (10,08%), số liệu tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối năm 2016 mà NFSC đưa ra cao hơn 1,1 điểm phần trăm. Trả lời chất vấn trước Quốc hội trung tuần tháng 11 vừa qua, lãnh đạo NHNN đánh giá tỷ lệ nợ xấu, các khoản tiềm ẩn trở thành nợ xấu cuối năm 2016 là 10,08%. Con số này đã giảm xuống 8,61% tới cuối tháng 9/2017.

Nợ xấu vẫn tập trung ở các ngân hàng yếu kém thuộc diện cái cơ cấu và các khoản phải thu bên ngoài khó đòi và nợ tái cơ cấu. Giải thích lý do giảm mạnh, NFSC cho biết các khoản nợ xấu tiềm ẩn trong nợ cơ cấu lại, trái phiếu doanh nghiệp và các khoản phải thu bên ngoài khó thu hồi đã mạnh trong năm qua.

Với sự ra đời của Nghị quyết 42, quá trình xử lý nợ xấu của các ngân hàng được đấy nhanh hơn với khoảng 70.000 tỷ đồng nợ xấu được xử lý trong năm, tăng 40% so với 2016. Các TCTD cũng lựa chọn tự xử lý nợ thay vì chuyển nợ sang VAMC. Trong tổng lượng nợ xấu xử lý năm nay, có 54% thu nợ từ khách hàng, 42,3% sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng, 2,3% phát mãi tài sản.

Số dư dự phòng rủi ro tín dụng của hệ thống tăng 24,7%. Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng so với nợ xấu báo cáo ước ở mức 65,8%. Ngoài việc nợ xấu được xử lý tích cực hơn, tỷ lệ nợ xấu giảm còn nhờ dư nợ tín dụng (mẫu số) vẫn tăng trưởng tốt, ước tính tăng khoảng 18,7 - 19,3%.

Kết quả xử lỷ nợ xấu theo đánh giá của Ủy ban vẫn chưa được như kỳ vọng do hạn chế việc bán nợ xấu theo giá trị trường và quá trình tái cơ cấu các NH yếu kém và NH được mua 0 đồng còn chậm.

Đánh giá về hoạt động ngành ngân hàng 2018, NFSC nhận định nợ xấu xử lý nhanh hơn và việc các NHTM tăng thu nhập thông qua hoàn nhập dự phòng cùng tốc độ tăng trưởng tín dụng duy trì như năm 2017 là các yếu tố hỗ trợ lợi nhuận của hệ thống TCTD "khả quan" trong năm tới.

Lần đầu UBGSTC công bố tỷ lệ nợ xấu tự đánh giá, ước giảm còn 9,5% Lần đầu UBGSTC công bố tỷ lệ nợ xấu tự đánh giá, ước giảm còn 9,5%
10 118 56 reviews

(NDH) Đánh giá về tỷ lệ nợ xấu của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia "nhỉnh" hơn so với NHNN. Trong khi tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2016 được NHNN công bố là 10,08% thì đơn vị này đánh giá ở mức 11,9%.

 

Tiền tệ

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top