Vui lòng chờ trong giây lát

Lãi trước thuế của Eximbank giảm 38% trong quý I, dư nợ giảm

Sự sụt giảm lợi nhuận chủ yếu đến từ chênh lệch ở khoản mục thu nhập góp vốn mua cổ phần.

Theo BCTC Hợp nhất quý I của Eximbank, lợi nhuận trước thuế (LNTT) 3 tháng đầu năm của ngân hàng đạt 350 tỷ đồng, giảm 37,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự sụt giảm lợi nhuận này chủ yếu đến từ chênh lệch ở khoản mục thu nhập góp vốn mua cổ phần. Trong khi quý I/2018, Eximbank có được khoản thu đột biến hơn 500 tỷ từ việc thoái sạch vốn khỏi Sacombank thì quý I năm nay, thu nhập từ góp vốn mua cổ phần chỉ đạt 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng kém khả quan hơn, có lãi đạt 23 tỷ, giảm 60% so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động khác giảm 19%, chỉ đạt 38 tỷ đồng.

Ngược lại, thu nhập lãi thuần tăng 24,3% đạt 829 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ có lãi 79 tỷ, tương đương với mức cùng kỳ. Hoạt động mua bán chứng khoán có lãi 46 tỷ, trong khi cùng kỳ bị lỗ 24 tỷ.

Chi phí hoạt động tăng nhẹ 6,1% lên mức 674 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Eximbank đạt 343 tỷ, giảm 51,8%.

Mặc dù được hoàn nhập dự phòng 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ phải trích lập tới 152 tỷ; LNTT quý I của Eximbank vẫn thấp hơn cùng kỳ năm 2018. Lãi ròng đạt 281 tỷ, giảm 36,7%.

Cuối tháng 3, tổng tài sản của ngân hàng đạt 150.715 tỷ đồng, giảm 1,3% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng giảm 2,9% xuống mức 99.944 tỷ đồng. Huy động tiền gửi khách hàng tăng 2,8% đạt 122.019 tỷ đồng.

Nợ xấu tại thời điểm 31/3/2019 là 1.895 tỷ đồng, giảm 25 tỷ so với đầu năm. Tuy nhiên, do tổng dư nợ cho vay sụt giảm nên tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay của ngân hàng vẫn tăng từ mức 1,85% lên 1,88%.

Ngân hàng cũng còn 5.462 tỷ đồng nợ xấu tại VAMC, trong đó đã trích lập dự phòng 2.129 tỷ đồng.

Lãi trước thuế của Eximbank giảm 38% trong quý I, dư nợ giảm Lãi trước thuế của Eximbank giảm 38% trong quý I, dư nợ giảm
10 2270 56 reviews

Sự sụt giảm lợi nhuận chủ yếu đến từ chênh lệch ở khoản mục thu nhập góp vốn mua cổ phần.

 

Ngân hàng

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top