Vui lòng chờ trong giây lát

Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà năm 2018 giữ nguyên là 5%/năm

(NDH) Mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2018 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở là 5%/năm.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 2735/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2018 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở.

Theo đó, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2018 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở là 5,0%/năm.

Quyết định số 2544/QĐ-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2017 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở cũng quy định mức lãi suất này là 5%.

Quyết định mới trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 và thay thế Quyết định số 2544/QĐ-NHNN.

Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà năm 2018 giữ nguyên là 5%/năm Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà năm 2018 giữ nguyên là 5%/năm
10 1743 56 reviews

(NDH) Mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2018 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở là 5%/năm.

 

Tiền tệ

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top