Vui lòng chờ trong giây lát

Lãi ròng quý I của PV Power tăng 37%, vay nợ hơn 24.700 tỷ đồng

(NDH) PV Power ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng lần lượt 12% và 37% so với cùng kỳ năm trước.

Theo BCTC hợp nhất quý I, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (UPCoM: POW, PVPower) ghi nhận doanh thu thuần 8.356 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước.

Doanh thu bán điện đóng góp chủ yếu với 8.122 tỷ đồng, doanh thu hợp đồng xây lắp đạt hơn 7 tỷ đồng; doanh thu cung cấp dịch vụ và bán hàng hóa lần lượt đạt 1.4 tỷ đồng và 225 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính mang về hơn 68 tỷ đồng, giảm 13% so với năm trước, trong khi chi phí lên tới hơn 469 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Công ty đang có 24.751 tỷ đồng nợ vay tài chính, gồm 6.106 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 18.645 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Kết thúc quý I, PV Power lãi ròng hơn 675 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức 2.145 tỷ đồng.

Tính đến 31/03, tổng tài sản của PV Power 63.435 tỷ đồng, tăng 5%. Tài sản ngắn hạn chiếm 28% cơ cấu, tập trung ở khoản phải thu ngắn hạn hơn 9.839 tỷ đồng và 4.105 tỷ đồng tiền và tiền gửi. Tài sản dài hạn chiếm 72% với 45.666 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản cố định.

Lãi ròng quý I của PV Power tăng 37%, vay nợ hơn 24.700 tỷ đồng Lãi ròng quý I của PV Power tăng 37%, vay nợ hơn 24.700 tỷ đồng
10 313 56 reviews

(NDH) PV Power ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng lần lượt 12% và 37% so với cùng kỳ năm trước.

 

Kết quả kinh doanh

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top