Vui lòng chờ trong giây lát

Lãi ròng của VGC tăng 23% trong năm 2017

(NDH) Mặc dù lãi ròng quý IV giảm 21% so với cùng kỳ, lợi nhuận cả năm của Tổng công ty Viglacera vẫn tăng hơn 23% đạt 635 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý IV/2017, CTCP Viglacera (HNX: VGC) đạt doanh thu thuần 2.263 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, lợi nhuận gộp cũng giảm 8% dừng ở mức 502,7 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính trong kỳ khởi sắc khi thu về 23,4 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính giảm 20% xuống 36 tỷ dồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt ở mức 164 tỷ đồng và 226 tỷ đồng, tăng 5% và 27%. Kết thúc quý IV sau khi tính thêm khoản lợi nhuận từ liên doanh liên kết hơn 47,2 tỷ đồng, VGC lãi ròng 98,7 tỷ đồng, giảm 21% so với năm trước.

Lũy kế 2017, VGC đạt doanh thu thuần 9.069 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước và vượt 12% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 908 tỷ đồng, tăng trưởng 18% và tương đương 108% chỉ tiêu đề ra. Trong đó lãi ròng cổ đông công ty mẹ đạt 635 tỷ đồng, tăng trưởng 24%.

Tính đến cuối 2017, VGC có tổng tài sản 15.876 tỷ đồng, tăng 22% so với hồi đầu năm. Trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 43% cơ cấu với 6.905 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở khoản tiền tiền gửi hơn 2.400 tỷ đồng và hàng tồn kho gần 2.936 tỷ đồng. Tài sản dài hạn ở mức 8.970 tỷ đồng, chiếm 57% cơ cấu.

Mặt khác, công ty đang có 2.134 tỷ đồng nợ vay tài chính, chiếm 23% nợ phải trả, trong đó nợ vay ngắn hạn hơn 1.259 tỷ đồng và nợ vay dài hạn 875 tỷ đồng.

VGC hiện đang có 913 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần cùng với hơn 781 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2017.

Lãi ròng của VGC tăng 23% trong năm 2017 Lãi ròng của VGC tăng 23% trong năm 2017
10 2326 56 reviews

(NDH) Mặc dù lãi ròng quý IV giảm 21% so với cùng kỳ, lợi nhuận cả năm của Tổng công ty Viglacera vẫn tăng hơn 23% đạt 635 tỷ đồng.

 

Kết quả kinh doanh

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top