Vui lòng chờ trong giây lát

Lãi ròng Công trình Viettel tăng 26% trong quý I

(NDH) Doanh thu tăng trưởng gấp đôi, đẩy lợi nhuận sau thuế của Công trình Viettel lên mức 30,6 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý I/2018, CTCP Công trình Viettel ghi nhận doanh thu thuần 964 tỷ đồng, tăng 122% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, lợi nhuận gộp cũng tăng gần 43% lên mức 54 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, Công trình Viettel có lãi gần 30,6 tỷ đồng, tăng 26% so với năm trước.

Tính đến 31/03, tổng tài sản của công ty ở mức 1.806 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu kỳ. Tài sản ngắn hạn chiếm 98% cơ cấu với 1.767 tỷ đồng, tập trung ở khoản phải thu hơn 972 tỷ đồng và hàng tồn kho hơn 574 tỷ đồng. Tài sản dài hạn chiếm 2% cơ cấu với hơn 39 tỷ đồng chủ yếu là tải sản cố định.

Công ty có vốn chủ sở hữu gần 724 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ hơn 471 tỷ đồng và hơn 48 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển, cùng hơn 206 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Lãi ròng Công trình Viettel tăng 26% trong quý I Lãi ròng Công trình Viettel tăng 26% trong quý I
10 1281 56 reviews

(NDH) Doanh thu tăng trưởng gấp đôi, đẩy lợi nhuận sau thuế của Công trình Viettel lên mức 30,6 tỷ đồng.

 

Kết quả kinh doanh

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top