Vui lòng chờ trong giây lát

Lãi ròng 2018 giảm 76%, QCG nợ bà Nguyễn Thị Như Loan hơn 308 tỷ đồng

(NDH) Dù lợi nhuận quý IV tăng 85%, kết quả cả năm của QCG vẫn giảm do chi phí bán hàng tăng cao.

Theo BCTC hợp nhất quý IV, CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) ghi nhận doanh thu thuần 213 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ 2017. Lợi nhuận gộp tăng 1,3 lần đạt 37,4 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính mang về 23 tỷ đồng, giảm 39% trong khi chi phí gấp đôi lên 10,8 tỷ đồng. QCG kết thúc quý IV với khoản lãi ròng 54,7 tỷ đồng, tăng 85%.

Lũy kế 2018, QCG đạt doanh thu thuần 732 tỷ, giảm 15%. Lợi nhuận trước thuế đạt 106,4 tỷ đồng, giảm 79%, tương đương 33% kế hoạch năm. Lãi ròng đạt gần 95 tỷ đồng, giảm 76%.

Tổng tài sản của QCG đến cuối 2018 ở mức 11.035 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm, với 80% tài sản ngắn hạn. Hàng tồn kho gần 7.458 tỷ và phải thu ngắn hạn hơn 1.178 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, công ty đang vay nợ 593 tỷ đồng, với 70% vay dài hạn. Phải trả ngắn hạn khác hơn 4.925 tỷ đồng, phải trả bên thứ ba 4.343 tỷ đồng. Phải trả các bên liên quan là 581 tỷ đồng, trong đó 308 tỷ đồng mượn từ bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.

Công ty đang có khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 326 tỷ đồng và thặng dư vốn cổ phần hơn 807,2 tỷ, cùng quỹ đầu tư phát triển hơn 35,2 tỷ đồng.

Lãi ròng 2018 giảm 76%, QCG nợ bà Nguyễn Thị Như Loan hơn 308 tỷ đồng Lãi ròng 2018 giảm 76%, QCG nợ bà Nguyễn Thị Như Loan hơn 308 tỷ đồng
10 1349 56 reviews

(NDH) Dù lợi nhuận quý IV tăng 85%, kết quả cả năm của QCG vẫn giảm do chi phí bán hàng tăng cao.

 

Kết quả kinh doanh

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top