Vui lòng chờ trong giây lát

Lãi quý I của Viễn thông – Tin học Bưu điện giảm 81%, tài sản bay hơi 700 tỷ

(NDH) Lợi nhuận trước thuế đạt 3,7 tỷ đồng, chỉ bằng 1/5 cùng kỳ.

CTCP Viễn thông – Tin học Bưu điện (OTC: CTIN) vừa công bố báo cáo tài chính quý I với doanh thu, lợi nhuận và tài sản đều giảm mạnh.

Cụ thể, doanh thu giảm hơn phân nửa còn 145 tỷ đồng. Sau khi trừ đi giá vốn và các chi phí, công ty báo lãi trước thuế 3,7 tỷ đồng, tương đương 1/5 cùng kỳ 2017.

Trong kỳ, tổng tài sản của CTIN giảm 736 tỷ chỉ còn 1.865 tỷ đồng. Trong đó, các khoản tương đương tiền giảm 340 tỷ và phải thu ngắn hạn khách hàng giảm 510 tỷ đồng.

Nợ phải trả cũng giảm mạnh 723 tỷ đồng, chủ yếu do khoản phải trả cho người bán ngắn hạn giảm 300 tỷ và nợ vay ngắn hạn giảm 247 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu giảm nhẹ còn 581 tỷ đồng.

CTCP Viễn thông – Tin học Bưu điện được cổ phần hóa vào 11/7/2001. Tại ĐHĐCĐ 2017, CTIN đã thông qua chủ trương phát hành tăng vốn điều lệ từ 157 tỷ đồng lên 321,85 tỷ đồng; chủ trương và kế hoạch đưa cổ phiếu lên niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Lãi quý I của Viễn thông – Tin học Bưu điện giảm 81%, tài sản bay hơi 700 tỷ Lãi quý I của Viễn thông – Tin học Bưu điện giảm 81%, tài sản bay hơi 700 tỷ
10 1698 56 reviews

(NDH) Lợi nhuận trước thuế đạt 3,7 tỷ đồng, chỉ bằng 1/5 cùng kỳ.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top