Vui lòng chờ trong giây lát

Kiểm toán ngoại trừ khoản trích lập 536 tỷ đầu tư vào BSR-BF của Bình Sơn

(NDH) Lọc hóa dầu Bình Sơn trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào BSR-BF hơn 536 tỷ đồng và quyết định sử dụng toàn bộ để bù đắp tổn thất tại thời điểm chuyển thành công ty cổ phần.

Trong BCTC soát xét bán niên 2018 của CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (UPCoM: BSR), kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với việc xác định giá trị tổn thất khoản đầu tư vào CTCP Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF) của doanh nghiệp, tương đương với giá trị dự phòng đầu tư tài chính dài hạn.

Ngày 30/6, Bình Sơn đã lập báo cáo tài chính riêng và thực hiện một số nghiệp vụ tài chính. Trong đó, công ty trích lập dự phòng khoản đầu tư tài chính vào BSR-BF gần 536,4 tỷ đồng. Đồng thời, Bình Sơn đã sử dụng toàn bộ giá trị khoản dự phòng được trích lập để bù đắp tổn thất của khoản đầu tư tại thời điểm chuyển thành công ty cổ phần.

Kiểm toán viên đưa ra ý kiến ngoại trừ và cho rằng giá trị tổn thất trên có thể thay đổi tùy thuộc vào sự phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền. Do đó, kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu hay không.

Tại ngày báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, nhà máy nhiên liệu sinh học Bio-Ehtanol của BSR-BF vẫn dừng hoạt động từ 2015 và đang trong quá trình thực hiện các thủ tục quyết toán chi phí đầu tư xây dựng, kiến nghị thanh tra Chính phủ. Tính đến cuối tháng 6, lỗ lũy kế của doanh nghiệp này hơn 818 tỷ đồng và nợ quá hạn thanh toán hơn 426 tỷ đồng. Các vấn đề trên dẫn đến nghi ngờ của kiểm toán viên về khả năng hoạt động liên tục của BSR-BF.

Nửa đầu năm, Bình Sơn đạt doanh thu thuần 55.893 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.446 tỷ đồng, giảm 6%. Kết quả này cao hơn so với ước tính của công ty vào cuối tháng 6 (lãi ròng 2.947 tỷ đồng). Công ty đã thực hiện 99% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2018.

Tổng tài sản của doanh nghiệp ở mức 61.875 tỷ đồng, giảm 2% sau nửa năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 51%, chủ yếu là tiền và tương đương tiền hơn 11.878 tỷ đồng, hàng tồn kho và phải thu ngắn hạn 19.651 tỷ đồng. Tài sản dài hạn phần lớn là tài sản cố định hơn 28.422 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, Bình Sơn đang vay nợ 12.857 tỷ đồng, chiếm 41% nợ phải trả với 64% là nợ vay dài hạn. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối quý II đạt gần 7 tỷ đồng, bên cạnh quỹ đầu tư phát triển hơn 2,4 tỷ đồng.

Kiểm toán ngoại trừ khoản trích lập 536 tỷ đầu tư vào BSR-BF của Bình Sơn Kiểm toán ngoại trừ khoản trích lập 536 tỷ đầu tư vào BSR-BF của Bình Sơn
10 2735 56 reviews

(NDH) Lọc hóa dầu Bình Sơn trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào BSR-BF hơn 536 tỷ đồng và quyết định sử dụng toàn bộ để bù đắp tổn thất tại thời điểm chuyển thành công ty cổ phần.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top