Vui lòng chờ trong giây lát

KIDO Foods dự kiến niêm yết HOSE, mục tiêu lãi tăng 12%

(NDH) Giao dịch UPCoM vào tháng 9/2017, KIDO Foods xin ý kiến cổ đông chuyển sàn HOSE, thực hiện từ tháng 10/2018 đến tháng 4/2019.

Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO - KIDO Foods (Mã: KDF) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 vào ngày 18/6.

HĐQT trình kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần 1.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 195 tỷ đồng; tăng lần lượt 14% và 12% so với kết quả thực hiện năm trước. Cổ tức dự kiến chi trả 14% bằng tiền, tương đương 1.400 đồng/cp.

HĐQT cho rằng vào ngày 1/10/2018, KDF sẽ thỏa mãn cơ bản các điều kiện để thực hiện đăng ký niêm yết giao dịch tại HOSE. Do đó, HĐQT đề xuất phương án chuyển sàn từ giao dịch UPCoM sang HOSE. Thời gian dự kiến thực hiện từ tháng 10/2019 đến tháng 4/2019.

Ông Kelly Yin Hon Wong, Trưởng ban kiểm soát đã từ nhiệm vào ngày 24/5. Vì vậy HĐQT trình cổ đông thông qua việc từ nhiệm này và bầu thay thế thành viên mới. Hiện, số lượng thành viên HĐQT của KDF là 2 trong khi quy định cần có từ 3 đến 5 thành viên. Do đó, HĐQT trình bầu bổ sung thêm 1 thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020. Đồng thời, HĐQT cũng trình đại hội bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT độc lập.

KDF chiếm thị phần 40,2% của ngành kem Việt Nam năm 2017, theo Euromonitor. Cũng căn cứ trên báo cáo này, tốc độ tăng trưởng kép toàn ngành sẽ đạt khoảng 6,4 - 8% cho giai đoạn 2016 - 2021.

Trong năm 2017, doanh thu mảng kem cũng tăng tới 16%, trong khi mảng sữa chua giảm 23% và thực phẩm đông lạnh tăng 77%. Thời gian tới, KDF sẽ thâm nhập sâu hơn vào mảng đông lạnh thông qua việc phân phối sản phẩm của Dabaco.

KIDO Foods dự kiến niêm yết HOSE, mục tiêu lãi tăng 12% KIDO Foods dự kiến niêm yết HOSE, mục tiêu lãi tăng 12%
10 1871 56 reviews

(NDH) Giao dịch UPCoM vào tháng 9/2017, KIDO Foods xin ý kiến cổ đông chuyển sàn HOSE, thực hiện từ tháng 10/2018 đến tháng 4/2019.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top