Vui lòng chờ trong giây lát

Khai thác tài nguyên nước phải trả phí

(NDH) Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa đề xuất mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tại dự thảo Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Theo dự thảo, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được quy định theo mục đích khai thác nước có giá trị từ 0,1% - 2%.

Cụ thể, thủy điện mức thu là 2%; kinh doanh, dịch vụ bao gồm nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp mức thu 2%; sản xuất phi nông nghiệp 1,5%; tưới cây công nghiệp 0,2%; chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thủy sản 0,1%.

Khai thác tài nguyên nước làm thủy điện mức thu là 2%

Theo dự thảo, chế độ thu, nộp tại kho bạc nhà nước địa phương nơi chủ giấy phép đăng ký kinh doanh và được quản lý, sử dụng theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và được phân bổ như sau:

50% cho ngân sách Trung ương và 50% cho ngân sách địa phương đối với trường hợp có giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

100% cho ngân sách địa phương nơi có công trình đối với trường hợp có giấy phép do UBND cấp tỉnh cấp.

Đối với trường hợp tiền cấp quyền khai thác nước cho thủy điện do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép/phê duyệt, phần nộp cho ngân sách địa phương được phân bổ cho các địa phương theo tỷ lệ diện tích thuộc phạm vi lưu vực của hồ chứa thủy điện.

Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được ưu tiên sử dụng một phần để bảo đảm cho hoạt động cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước và các hoạt động bảo vệ tài nguyên nước.

Khai thác tài nguyên nước phải trả phí Khai thác tài nguyên nước phải trả phí
10 2288 56 reviews

(NDH) Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa đề xuất mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tại dự thảo Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

 

Đầu tư

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top