Vui lòng chờ trong giây lát

[Infographic] Vì sao số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động 2018 tăng đột biến?

(NDH) Số doanh nghiệp ngừng hoạt động trong năm 2018 tăng gần 50%, riêng tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể tăng 63,4%.

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, năm 2018 ghi nhận số liệu doanh nghiệp ngừng hoạt động và chờ giải thể tăng mạnh.

Nguyên nhân là từ tháng 4/2018 các phòng đăng ký kinh doanh trên cả nước rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, loại bỏ các doanh nghiệp không còn hoạt động trong thời gian dài.

[Infographic] Vì sao số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động 2018 tăng đột biến? [Infographic] Vì sao số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động 2018 tăng đột biến?
10 3276 56 reviews

(NDH) Số doanh nghiệp ngừng hoạt động trong năm 2018 tăng gần 50%, riêng tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể tăng 63,4%.

 

Chỉ số kinh tế

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top