Vui lòng chờ trong giây lát

[Infographic] Tổng chi ngân sách Nhà nước 10 tháng hơn 960 nghìn tỷ đồng

(NDH) Tổng thu ngân sách Nhà nước trong 10 tháng đạt 865,6 nghìn tỷ đồng, đạt 71,4% dự toán. Trong đó khu vực doanh nghiệp Nhà nước đóng góp 148,4 nghìn tỷ đồng.

10 tháng đầu năm 2017, Nhà nước thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 148,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 83% dự toán; trong khi thu từ mảng dầu thô 35,2 nghìn tỷ đồng.

Ở khu vực nội địa, tổng thu ngân sách đạt 678,2 nghìn tỷ đồng, khu vực doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài và thuế công, thương nghiệp là 3 khu vực đóng góp lớn nhất lần lượt 148,4 nghìn tỷ, 121,2 nghìn tỷ và 130 nghìn tỷ đồng.

Với chi ngân sách, trong 10 tháng, khoản chi thường xuyên ở mức 696 nghìn tỷ đồng, tương đương 77,7% dự toán và chiếm 72% tổng chi, theo sau là chi đầu tư phát triển, chi trả nợ lãi và chi trả nợ gốc.

[Infographic] Tổng chi ngân sách Nhà nước 10 tháng hơn 960 nghìn tỷ đồng [Infographic] Tổng chi ngân sách Nhà nước 10 tháng hơn 960 nghìn tỷ đồng
10 2434 56 reviews

(NDH) Tổng thu ngân sách Nhà nước trong 10 tháng đạt 865,6 nghìn tỷ đồng, đạt 71,4% dự toán. Trong đó khu vực doanh nghiệp Nhà nước đóng góp 148,4 nghìn tỷ đồng.

 

Chỉ số kinh tế

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top