Vui lòng chờ trong giây lát

[Infographic] Thực phẩm đóng gói: Cạnh tranh khốc liệt trong thị trường tiềm năng

Số lượng sản phẩm thực phẩm đóng gói mới được tung ra thị trường cao gấp 2, thậm chí gấp 3 lần so với ngành hàng sữa và các sản phẩm sữa hay thức uống khác

Worldpanel cho thấy thực phẩm đóng gói lần lượt giữ vị trí số 1 tại nông thôn và số 2 tại thành thị trong chi tiêu của mỗi gia đình Việt. Đây cũng là những sản phẩm có tần suất mua nhiều nhất so với các ngành hàng khác.

Số lượng sản phẩm thực phẩm đóng gói mới được tung ra thị trường cao gấp 2, thậm chí gấp 3 lần so với ngành hàng sữa và các sản phẩm sữa hay thức uống khác, minh chứng cho tốc độ cạnh tranh khốc liệt của thị trường này.

[Infographic] Thực phẩm đóng gói: Cạnh tranh khốc liệt trong thị trường tiềm năng [Infographic] Thực phẩm đóng gói: Cạnh tranh khốc liệt trong thị trường tiềm năng
10 3103 56 reviews

Số lượng sản phẩm thực phẩm đóng gói mới được tung ra thị trường cao gấp 2, thậm chí gấp 3 lần so với ngành hàng sữa và các sản phẩm sữa hay thức uống khác

 

Góc nhìn thị trường

Bình luận mới
Top