Vui lòng chờ trong giây lát

[Infographic] Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

Trong những năm qua, mặc dù có những bước thăng trầm, song quan hệ Việt Nam - Trung Quốc không ngừng được củng cố, phát triển, vì lợi ích và sự phát triển của mỗi nước, đồng thời góp phần vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của cả khu vực.

[Infographic] Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc [Infographic] Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc
10 710 56 reviews

Trong những năm qua, mặc dù có những bước thăng trầm, song quan hệ Việt Nam - Trung Quốc không ngừng được củng cố, phát triển, vì lợi ích và sự phát triển của mỗi nước, đồng thời góp phần vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của cả khu vực.

 

Thời sự

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top