Vui lòng chờ trong giây lát

[Infographic] Người siêu giàu ở đâu trên thế giới?

(NDH) Trong những thập kỷ gần đây, tình trạng nghèo đói cùng cực giảm đáng kể và hàng triệu người gia nhập hàng ngũ những người thuộc tầng lớp trung lưu, đặc biệt ở Trung Quốc.

Khoảng cách giàu nghèo trên thế giới đang lớn dần khi giới “tinh hoa” ngày càng giàu lên trong khi người nghèo ngày càng nghèo đi. Của cải toàn cầu tập trung vào một số người đứng trên đỉnh tháp thu nhập. Chưa đến 1% dân số có trong tay 46% tổng tài sản trong khi 70% kiếm được dưới 10.000 USD một năm.

Những cá nhân siêu giàu (UHNWI), người có tài sản đầu tư từ 30 triệu USD trở lên, cũng sống tập trung ở một số trung tâm kinh tế, tài chính lớn trên thế giới. Việt Nam là một trong những nước có số người giàu tăng nhanh nhất.

[Infographic] Người siêu giàu ở đâu trên thế giới? [Infographic] Người siêu giàu ở đâu trên thế giới?
10 2141 56 reviews

(NDH) Trong những thập kỷ gần đây, tình trạng nghèo đói cùng cực giảm đáng kể và hàng triệu người gia nhập hàng ngũ những người thuộc tầng lớp trung lưu, đặc biệt ở Trung Quốc.

 

Tài chính cá nhân

Top