Vui lòng chờ trong giây lát

[Infographic] Người Mỹ chi bao nhiều tiền trong ngày lễ Tình nhân

(NDH) Theo ước tính, có 55% người Mỹ sẽ sẵn sàng chi tiền cho ngày lễ Tình nhân, con số này vào khoảng 143,6 tỷ USD

[Infographic] Người Mỹ chi bao nhiều tiền trong ngày lễ Tình nhân [Infographic] Người Mỹ chi bao nhiều tiền trong ngày lễ Tình nhân
10 3850 56 reviews

(NDH) Theo ước tính, có 55% người Mỹ sẽ sẵn sàng chi tiền cho ngày lễ Tình nhân, con số này vào khoảng 143,6 tỷ USD

 

Tiêu dùng

Top