Vui lòng chờ trong giây lát

[Infographic] Người dân quốc gia nào ‘chăm’ làm nhất thế giới?

(NDH) Nước giàu chưa chắc đã làm nhiều.

Ở hầu hết các nơi trên thế giới, người lao động phải làm 8h một ngày. Tuy nhiên, người dân ở một số quốc gia có thể làm nhiều hơn hoặc ít hơn.

Thống kê số giờ làm việc trung bình năm 2016 ở các nước khác thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho thấy những con số thú vị. Người Nhật Bản nổi tiếng vì văn hóa làm việc nhiều nhưng đây lại chưa phải nước "chăm" nhất châu Á.

[Infographic] Người dân quốc gia nào ‘chăm’ làm nhất thế giới? [Infographic] Người dân quốc gia nào ‘chăm’ làm nhất thế giới?
10 1281 56 reviews

(NDH) Nước giàu chưa chắc đã làm nhiều.

 

Lối sống

Top