Vui lòng chờ trong giây lát

[Infographic] Học cách nói “Không” nơi công sở

(NDH) Dù là với sếp hay đồng nghiệp, bạn có thể học cách nói lời từ chối mà vẫn không ảnh hưởng đến thành công trong công việc.

Từ chối luôn là điều chúng ta né tránh bởi không muốn làm mất lòng đồng nghiệp. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể học cách nói“Không” một cách chuyên nghiệp.

[Infographic] Học cách nói “Không” nơi công sở [Infographic] Học cách nói “Không” nơi công sở
10 2376 56 reviews

(NDH) Dù là với sếp hay đồng nghiệp, bạn có thể học cách nói lời từ chối mà vẫn không ảnh hưởng đến thành công trong công việc.

 

Nghề nghiệp

Bình luận mới
Top