Vui lòng chờ trong giây lát

[Infographic] Các nước CPTPP mở cửa thế nào cho hàng hóa Việt Nam?

(NDH) Các thành viên CPTPP thống nhất giữ nguyên các cam kết về mở cửa thị trường hàng hóa của TPP trong khuôn khổ Hiệp định, xóa bỏ thuế nhập khẩu theo lộ trình.

Phần lớn nước thành viên của CPTPP áp dụng một mức thuế nhập khẩu chung cho tất cả các đối tác khác. Các nước áp dụng chung Biểu thuế quan nhập khẩu bao gồm Australia, Brunei, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.

Trong khi đó, một số nước khác áp dụng Biểu thuế nhập khẩu riêng cho từng nước CPTPP khác nhau là Canada, Chile, Nhật Bản và Mexico. Tuy nhiên, Chile và Canada chỉ áp dụng mức thuế nhập khẩu riêng với một số ít dòng thuế, còn lại áp dụng chung đối với phần lớn Biểu thuế.

Về cơ bản, các cam kết về xóa bỏ và cắt giảm thuế quan nhập khẩu trong CPTPP được chia làm ba nhóm chính, gồm nhóm xóa bỏ thuế nhập khẩu ngay, nhóm xóa bỏ thuế nhập khẩu theo lộ trình và nhóm áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Đối với nhóm hàng hóa áp dụng hạn ngạch, thuế nhập khẩu chỉ xóa bỏ hoặc cắt giảm với một khối lượng hàng hóa nhất định.Với khối lượng nhập khẩu vượt quá lượng hạn ngạch trong biểu cam kết, mức thuế nhập khẩu áp dụng sẽ cao hơn, hoặc không được hưởng ưu đãi.

[Infographic] Các nước CPTPP mở cửa thế nào cho hàng hóa Việt Nam? [Infographic] Các nước CPTPP mở cửa thế nào cho hàng hóa Việt Nam?
10 301 56 reviews

(NDH) Các thành viên CPTPP thống nhất giữ nguyên các cam kết về mở cửa thị trường hàng hóa của TPP trong khuôn khổ Hiệp định, xóa bỏ thuế nhập khẩu theo lộ trình.

 

Hàng hóa

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top