Vui lòng chờ trong giây lát

[Infographic] Các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2019

(NDH) Với 92,16% đại biểu tán thành, Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, sáng 8/11.

Mục tiêu tổng quát của năm 2019 vẫn đặt lên hàng đầu yêu cầu tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhận xét chỉ tiêu tăng GDP 6,6-6,8% là bảo đảm tính thận trọng, hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng và kiềm chế lạm phát, tiếp tục tạo nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô và giải quyết các vấn đề xã hội.

[Infographic] Các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2019 [Infographic] Các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2019
10 2724 56 reviews

(NDH) Với 92,16% đại biểu tán thành, Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, sáng 8/11.

 

Chỉ số kinh tế

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top