Vui lòng chờ trong giây lát

[Infographic] Big data 2018 lớn đến mức nào?

(NDH) Lượng thông tin truyền qua mạng chiếm hơn 3 triệu GB mỗi phút.

Hệ điều hành điện toán đám mây Domo đã phân tích hoạt động sử dụng dữ liệu số toàn cầu trong năm qua và chia sẻ kết quả trong báo cáo “Data Never Sleeps” (Dữ liệu không bao giờ ngủ) 2018.

Big data (dữ liệu lớn) có thể được coi là thuật ngữ biểu tượng của kỷ nguyên số. Với sự lên ngôi của mạng xã hội và thương mại trực tuyến, lượng dữ liệu được tạo ra trên Internet là một con số khổng lồ. Theo báo cáo, con số này đang ngày càng lớn hơn.

Trong năm 2012, thế giới có khoảng 2,2 tỷ người dùng Internet. Trong năm 2017, nhóm này có 3,8 tỷ người - gần 48% dân số toàn cầu.

[Infographic] Big data 2018 lớn đến mức nào? [Infographic] Big data 2018 lớn đến mức nào?
10 3314 56 reviews

(NDH) Lượng thông tin truyền qua mạng chiếm hơn 3 triệu GB mỗi phút.

 

Công nghệ

Top