Vui lòng chờ trong giây lát

[Infographic] 20 nước nguy hiểm nhất thế giới

(NDH) 20 quốc gia mà khách du lịch có thể muốn tránh.

Báo cáo về Cạnh tranh Di chuyển và Du lịch của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) phân tích tình trạng của ngành “công nghiệp không khói” ở 136 quốc gia trên thế giới. Tổ chức này xếp hạng độ an toàn của mỗi nước bằng cách đánh giá những rủi ro về an ninh. Bản đánh giá chủ yếu liên quan đến những vụ việc gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân như bạo lực và khủng bố chứ không tính những lỗi vi phạm nhỏ.

[Infographic] 20 nước nguy hiểm nhất thế giới [Infographic] 20 nước nguy hiểm nhất thế giới
10 2489 56 reviews

(NDH) 20 quốc gia mà khách du lịch có thể muốn tránh.

 

Du lịch

Top