Vui lòng chờ trong giây lát

In số 4 chia cổ tức đợt 2/2017 tỷ lệ 40%

(NDH) Tổng số tiền chi trả trong đợt này là 4,8 tỷ đồng.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo CTCP In số 4 (UPCoM: IN4) sẽ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ thực hiện 40%.

Với 1,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ trích 4,8 tỷ đồng chia cho cổ đông.

Hồi tháng 11/2017, công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017 với tỷ lệ 10%, tương đương số tiền 1,2 tỷ đồng. Như vậy tổng mức chi trả cho năm 2017 là 50%, ứng với 6 tỷ đồng.

Lịch sử trả cổ tức cho IN4 cũng khá cao với 30% cho năm 2016 và 2015, 27% cho năm 2014, 25% cho năm 2013.

Toàn bộ 1,2 triệu cổ phiếu IN4 của công ty chính thức giao dịch trên UPCoM từ 19/5/2010 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 20.200 đồng/cổ phiếu. Đến nay cổ phiếu có giá 51.000 đồng/cp dù đã nhiều lần chia cổ tức.

Hoạt động kinh doanh của IN4 trong năm 2017 có sự đột biến khi thanh lý tài sản cố định và nhờ đó ghi nhận lợi nhuận sau thuế đến 40,2 tỷ đồng, gấp 6 lần năm 2016 và EPS thuộc nhóm dẫn đầu thị trường với 32.695 đồng/cp.

In số 4 chia cổ tức đợt 2/2017 tỷ lệ 40% In số 4 chia cổ tức đợt 2/2017 tỷ lệ 40%
10 160 56 reviews

(NDH) Tổng số tiền chi trả trong đợt này là 4,8 tỷ đồng.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top