Vui lòng chờ trong giây lát

ICC chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 58%

(NDH) Tổng số tiền doanh nghiệp dự chi là 22 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp (UPCoM: ICC) thông báo sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 58% (1 cổ phiếu được nhận 5.800 đồng).

Ngày chốt danh sách cổ đông vào 21/9 và thời gian thanh toán dự kiến từ 28/9.

Với mức vốn điều lệ 38 tỷ đồng, tổng số tiền công ty dự chi khoảng 22 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông lớn Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị sở hữu hơn 3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 79%) sẽ được nhận 17,4 tỷ đồng.

ICC cũng là doanh nghiệp chi trả cổ tức cao cho cổ đông. Mức cổ tức cho năm 2015 là 30%, năm 2016 tăng thành 40%.

Hoạt động kinh doanh trong năm 2017 của ICC tiếp tục tăng trưởng với lợi nhuận sau thuế đạt 197 tỷ, tăng 23% so với năm 2016 và gấp 12 lần năm 2015. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2017 đạt 242 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty đặt kế hoạch 2018 với doanh thu trên 450 tỷ và lợi nhuận sau thuế trên 30 tỷ đồng.

ICC chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 58% ICC chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 58%
10 525 56 reviews

(NDH) Tổng số tiền doanh nghiệp dự chi là 22 tỷ đồng.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top