Vui lòng chờ trong giây lát

Hùng Vương chuyển từ lãi thành lỗ 134 tỷ đồng sau soát xét bán niên 2019

(NDH) Hùng Vương báo lỗ sau thuế 6 tháng đầu năm 2019 là 134 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất bán niên năm 2019, CTCP Hùng Vương (HoSE: HVG) đạt 2.885 tỷ đồng doanh thu, giảm 43% so với cùng kỳ nhưng tăng 9% so với trước xoát xét. Chi phí tài chính kỳ này của công ty đạt 135 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ nhưng tăng 13% so với trước soát xét. Công ty lỗ liên doanh liên kết 43 tỷ đồng, gấp 3,8 lần cùng kỳ và gấp đến 6 lần so với trước soát xét.

Kết quả, Hùng Vương báo lỗ sau thuế 6 tháng đầu năm 2019 là 134 tỷ đồng trong khi trước soát xét vẫn báo lãi đến 28 tỷ đồng.

Trong báo cáo soát xét này, kiểm toán lưu ý đến khoản lỗ lũy kế của Hùng Vương tại thời điểm 31/3 là 527,8 tỷ đồng và lỗ thuần trong kỳ kế toán 6 tháng là 111,8 tỷ đồng. Điều kiện này cùng với những vấn đề khác cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Hùng Vương.

Ngoài ra kiểm toán cũng lưu ý đến việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu trong năm tài chính kết thúc ngày 30/9/2016 và việc Ban Tổng giám đốc đang thực hiện kế hoạch khắc phục việc lợi nhuận chưa phân phối lũy kế âm.

Hùng Vương chuyển từ lãi thành lỗ 134 tỷ đồng sau soát xét bán niên 2019 Hùng Vương chuyển từ lãi thành lỗ 134 tỷ đồng sau soát xét bán niên 2019
10 152 56 reviews

(NDH) Hùng Vương báo lỗ sau thuế 6 tháng đầu năm 2019 là 134 tỷ đồng.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top