Vui lòng chờ trong giây lát

Họp ĐHCĐ thường niên 2019 của Ocean Group bất thành

(NDH) Với 32 cổ đông đại diện gần 11% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, phiên họp ĐHCĐ thường niên của Ocean Group không đủ điều kiện tiến hành.

Sáng 27/4, CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, HoSE: OGC) họp ĐHCĐ thường niên 2019. Phiên họp có sự tham gia của 32 cổ đông, đại diện cho hơn 10,87% vốn.

Họp ĐHCĐ thường nien OGC sáng 27/4. Ảnh Lê Hải

Theo điều lệ công ty, cuộc họp ĐHCĐ bất thường chỉ được tiến hành khi cổ đông tham dự đại diện cho tối thiếu 51% cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, phiên họp của Ocean Group bất thành.

Dự kiến trong phiên họp ĐHCĐ thường niên 2019, HĐQT sẽ trình cổ đông kế hoạch doanh thu 1.116 tỷ đồng và lãi sau thuế 16 tỷ đồng, giảm lần lượt 18% và 66% so với năm trước. Bên cạnh đó, cổ đông cũng sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

Họp ĐHCĐ thường niên 2019 của Ocean Group bất thành Họp ĐHCĐ thường niên 2019 của Ocean Group bất thành
10 618 56 reviews

(NDH) Với 32 cổ đông đại diện gần 11% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, phiên họp ĐHCĐ thường niên của Ocean Group không đủ điều kiện tiến hành.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top