Vui lòng chờ trong giây lát

Hòa Bình nâng kế hoạch kinh doanh và ESOP năm 2017

(NDH) CTCP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (HOSE: HBC) vừa công bố thông tin thay đổi về một số nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua trong kỳ họp sẽ diễn ra vào ngày 26/04 tới đây.

Trước đó, theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/2017/NQ-HĐQT.HBC ngày 03/04/2017, HĐQT Hòa Bình dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu doanh thu 15.000 tỷ đồng, tăng 39,3% so với thực hiện trong năm 2016. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 757 tỷ đồng, tăng 32,3%.

Theo nội dung mới được sửa đổi, Công ty sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2017 dự kiến lần lượt là 16.000 tỷ đồng và 828 tỷ đồng, tương đương với mức tăng lần lượt 48,6% và 44,8% so với thực hiện trong năm 2016.

Về nội dung "phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược tối đa 35 triệu cổ phiếu, giá phát hành không thấp hơn thị giá bình quân 20 ngày tại thời điểm phát hành", HĐQT HBC đã quyết định điều chỉnh thành "việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược sẽ được quyết định vào thời điểm phù hợp khác".

Bên cạnh đó, Công ty này cũng dự kiến trình cổ đông phát hành 2.500.000 quyền mua cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (ESOP), tăng so với 1.800.000 trong nghị quyết HĐQT trước đó.

Ngoài ra, các nội dung khác trong Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/2017/NQ-HĐQT.HBC ngày 03/04/2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình vẫn được giữ nguyên.

Về kết quả kinh doanh năm 2016, HĐQT HBC sẽ trình cổ đông thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 chưa kiểm toán với doanh thu đạt 10.767 tỷ đồng, tăng 112% và lợi nhuận sau đạt 572 tỷ đồng, tăng gần 6 lần so với thực hiện năm 2015.

Với kết quả này, HĐQT quyết định sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016 cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% và 35% bằng cổ phiếu.

Hòa Bình nâng kế hoạch kinh doanh và ESOP năm 2017 Hòa Bình nâng kế hoạch kinh doanh và ESOP năm 2017
10 3965 56 reviews

(NDH) CTCP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (HOSE: HBC) vừa công bố thông tin thay đổi về một số nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua trong kỳ họp sẽ diễn ra vào ngày 26/04 tới đây.

1
 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top