Vui lòng chờ trong giây lát

HNX: Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết nửa đầu năm tăng trưởng 15%

(NDH) Tổng lợi nhuận sau thuế của khối doanh nghiệp niêm yết tại HNX là 9.025 tỷ đồng.

Theo Sở GDCK Hà Nội (HNX), tổng lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của các doanh nghiệp niêm yết đạt 9.025 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 288 doanh nghiệp niêm yết báo lãi với tổng giá trị lãi đạt hơn 9.555 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước; 58 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ, tổng giá trị lỗ là 530 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhất với 91 doanh nghiệp kinh doanh có lãi, tổng giá trị đạt 1.768 tỷ đồng, chiếm 18,5% tổng giá trị lãi. Tiếp đến là ngành xây dựng với 54 doanh nghiệp kinh doanh lãi 786.3 tỷ đồng, chiếm 8,2% tổng giá trị lãi; và ngành bất động sản có 13 doanh nghiệp lãi 705.1 tỷ đồng, chiếm 7,4% tổng giá trị lãi.

Ngoài ra, ngành hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ, hành chính và dịch vụ hỗ trợ có sự chuyển biến đáng kể với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 102,5% so với cùng kỳ năm 2017. Ngành tài chính cũng có giá trị lãi 6 tháng đầu năm đạt 4.254 tỷ đồng, tăng 75,6% so với năm 2017. Toàn bộ 17 doanh nghiệp thuộc ngành thông tin, truyền thông và các hoạt động khác đều có kết quả kinh doanh có lãi với tổng giá trị lãi 110,1 tỷ đồng.

Trong số các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng lỗ lớn nhất với 19 doanh nghiệp và giá trị lỗ 198,7 tỷ đồng, chiếm 37,5%. Tiếp đến là ngành khai khoáng và dầu khí với giá trị lỗ 128.5 tỷ đồng, chiếm 24,2% tổng giá trị lỗ.

Tính đến ngày 20/9, đã có 346/366 doanh nghiệp niêm yết trên HNX công bố đầy đủ báo cáo tài chính soát xét bán niên đúng hạn (trừ 9 doanh nghiệp thay đổi niên độ kế toán là VTL, GLT, TAG, MHL, IDV, SJ1, SLS, KTS, VDL công bố báo cáo tài chính các quý khác).

Theo số liệu kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp tại báo cáo tài chính (BCTC) bán niên soát xét năm 2018, có 65 doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 chênh lệch quá 10% so với số liệu tự lập. Đặc biệt, có 4 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh sau soát xét từ lãi thành lỗ, đó là SD2, DIH, SPI, APP và không có doanh nghiệp nào chuyển từ lỗ thành lãi.

HNX: Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết nửa đầu năm tăng trưởng 15% HNX: Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết nửa đầu năm tăng trưởng 15%
10 2104 56 reviews

(NDH) Tổng lợi nhuận sau thuế của khối doanh nghiệp niêm yết tại HNX là 9.025 tỷ đồng.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top