Vui lòng chờ trong giây lát

HHA chuẩn bị chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

Ngày 13/05/2019, CTCP Văn Phòng Phẩm Hồng Hà (UPCoM: HHA) đã thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán cổ tức cho năm 2018.

Theo đó, HHA dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 20% và ngày thanh toán sẽ là ngày 20/06/2019. Ngày đăng ký cuối cùng sẽ là ngày 04/06/2019.

Sang năm 2019, Công ty dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ 10%. Về kế hoạch kinh doanh, HHA đặt mục tiêu doanh thu thuần 725 tỷ đồng và lãi trước thuế sẽ là 45 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn 12% và 2,5% so với kết quả năm trước.

HHA chuẩn bị chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20% HHA chuẩn bị chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%
10 3969 56 reviews

Ngày 13/05/2019, CTCP Văn Phòng Phẩm Hồng Hà (UPCoM: HHA) đã thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán cổ tức cho năm 2018.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top