Vui lòng chờ trong giây lát

HAX đặt kế hoạch 2018 lãi ròng 116 tỷ đồng, dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 65%

(NDH) HAX đã công bố một số nội dung quan trọng trong kỳ ĐHĐCĐ năm 2018.

HĐQT của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (mã HAX - HOSE) đã thông qua nội dung các tờ trình tại ĐHĐCĐ năm 2018 dự kiến tổ chức vào ngày 3/2.

Theo tờ trình về thông báo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch chia cổ tức, cổ phiếu thưởng cho các cổ đông, lợi nhuận trước thuế tạm tính của HAX đạt khoảng 110 tỷ đồng (theo số liệu của Ban Tài chính công ty đến hết 31/12/2017). Công ty dự định chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 65%, tương đương 151,7 tỷ đồng; trong đó, cổ tức bằng tiền mặt là 15% (35 tỷ đồng) và cổ phiếu thưởng là 50% (116,7 tỷ đồng).

HĐQT của HAX cũng đưa ra tờ trình về việc đăng ký chỉ tiêu bán hàng năm 2018 với tổng doanh thu (bao gồm bán xe và dịch vụ) là gần 5.184 tỷ đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế dự kiến đạt 145 tỷ đồng và 116 tỷ đồng (cao hơn 20,8% so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2017).

Về việc mở rộng phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 để phục vụ định hướng phát triển kinh doanh đến năm 2020, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền được sử dụng tối đa không qua 50% vốn chủ sở hữu đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh năm 2018; được sử dụng nguồn lợi nhuận tạo ra trong năm để mua cổ phiếu quỹ trong trường hợp cần thiết và có hiệu quả.

HAX đặt kế hoạch 2018 lãi ròng 116 tỷ đồng, dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 65% HAX đặt kế hoạch 2018 lãi ròng 116 tỷ đồng, dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 65%
10 597 56 reviews

(NDH) HAX đã công bố một số nội dung quan trọng trong kỳ ĐHĐCĐ năm 2018.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top