Vui lòng chờ trong giây lát

Hà Đô lãi ròng năm 2018 gấp 3 lần năm trước

(NDH) Lợi nhuận trước thuế quý IV tăng 1,3 lần giúp Hà Đô vượt 7% kế hoạch năm.

Theo BCTC hợp nhất quý IV, CTCP Tập đoàn Hà Đô (HOSE: HDG) ghi nhận doanh thu thuần 1.858 tỷ đồng, cao hơn 51% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tăng 80% lên 782,6 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng trong kỳ giảm 71% xuống 24,7 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý gấp 2 lần ở mức 73,8 tỷ đồng.

Kết thúc quý IV, Hà Đô lãi trước thuế 686 tỷ đồng, cao hơn 133% so với cùng kỳ 2017. Lãi ròng đạt 468,3 tỷ đồng, tăng 34%.

Lũy kế 2018, Hà Đô ghi nhận doanh thu thuần 3.203 tỷ đồng, tăng 39% và tương đương 74% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 910 tỷ đồng, tăng 1,8 lần, vượt 7% chỉ tiêu. Lãi ròng hơn 607 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

Tổng tài sản của Hà Đô đến cuối năm 2018 ở mức 10.902 tỷ đồng, tăng 30%. Tài sản ngắn hạn chiếm 62%, chủ yếu là hàng tồn kho và phải thu ngắn hạn lần lượt 3.756 tỷ đồng và 2.129 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, công ty đang vay nợ 2.638 tỷ đồng, tương đương 32% nợ phải trả. Hà Đô có khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 734,8 tỷ đồng, trong khi lợi ích của cổ đông không kiểm soát hơn 881 tỷ đồng.

Hà Đô lãi ròng năm 2018 gấp 3 lần năm trước Hà Đô lãi ròng năm 2018 gấp 3 lần năm trước
10 2855 56 reviews

(NDH) Lợi nhuận trước thuế quý IV tăng 1,3 lần giúp Hà Đô vượt 7% kế hoạch năm.

 

Kết quả kinh doanh

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top