Vui lòng chờ trong giây lát

GMD trình giải tỏa room ngoại về mức 49%

(NDH) GMD thực hiện giải tỏa do đã hoàn thành phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ vay thành cổ phần.

Công ty cổ phần Gemadept (Mã: GMD) sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 vào ngày 30/5 tới đây. Một trong những nội dung quan trọng tại đại hội được đề cập là giải tỏa tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài (room ngoại) từ 20,4% lên 49%.

Theo hợp đồng vay chuyển đổi ngày 18/6/2012 giữa GMD và Vietnam Investments Fund (VI), công ty đã thực hiện chốt room ngoại tại mức 20,4% để thực hiện hợp đồng này. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ vay thành cổ phần với VI.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư quý I, ông Đỗ Văn Minh, Tổng giám đốc GMD cho biết thêm công ty có ngành vận tải nội địa bằng đường bộ trong danh sách ngành nghề hạn chế nới room và không thể bỏ ngành này. Do đó, room ngoại tại GMD chỉ có thể đưa lên mức 49% chứ không thể hơn.

Cũng theo tài liệu đại hội, HĐQT trình kế hoạch kinh doanh năm 2018 với doanh thu 2.405 tỷ đồng, giảm 40% so với năm trước. Trong đó, doanh thu khai thác cảng chiếm tỷ trọng 91% và tăng 19% so với năm trước; doanh thu logistics giảm 90%.

Nguyên nhân doanh thu cả năm giảm do chỉ hợp nhất 2 công ty con Gemadept Shipping và Gemadept Logistics trong tháng 1, từ tháng 2 trở đi, các công ty này trở thành công ty liên kết.

Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 2.130 tỷ đồng, tăng 227% năm trước. Trong đó, phần chuyển nhượng vốn 2 công ty con và Hoa Sen Gemadept đạt 1.560 tỷ đồng. Nếu tính phần lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh thông thường, GMD đạt lãi trước thuế 570 tỷ đồng, tăng 6% so với năm trước.

Về phương án phân phối lợi nhuận, HĐQT trình cổ đông thông qua việc chi tạm ứng 85% cổ tức bằng tiền, bao gồm 15% cổ tức năm 2017 và 65% cổ tức đặc biệt. GMD đã chi trả tạm ứng này trong ngày 28/3.

GMD trình giải tỏa room ngoại về mức 49% GMD trình giải tỏa room ngoại về mức 49%
10 2527 56 reviews

(NDH) GMD thực hiện giải tỏa do đã hoàn thành phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ vay thành cổ phần.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top