Vui lòng chờ trong giây lát

GMD báo lãi 2017 đạt 581 tỷ đồng, tăng trưởng 31%

(NDH) Trong quý IV, công ty ghi nhận lãi sau thuế tăng trưởng 89% đạt 205,5 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Gemadept (HoSE: GMD) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và kết quả kinh doanh năm 2017 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng mạnh.

Trong quý IV vừa qua, doanh thu của GMD chỉ tăng nhẹ đạt 1.054 tỷ đồng; lợi nhuận gộp theo đó tăng 2% lên 262 tỷ đồng.

Trong kỳ hoạt động tài chính tỏ ra khá hiệu quả khi mang về mức lợi nhuận hơn 120 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gần 30 tỷ); hoạt động liên doanh liên kết lãi gần 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong kỳ các chi phí bán hàng, QLDN và chi phí khác đều tăng mạnh.

Với những biến động trên, GMD báo lãi trước thuế tăng gần gấp đôi lên 220 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 205 tỷ đồng, tăng 89%. Riêng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 192,3 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 97%.

Theo công ty, lợi nhuận lớn trên là do tập đoàn ghi nhận lãi từ việc chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH CJ Việt Nam. Lợi nhuận khác giảm hơn 41 tỷ và chi phí thuế TNDN, lợi ích cổ đông thiểu số tăng gần 11 tỷ đồng.

Tổng kết năm 2017, doanh thu GMD tăng 5% lên 3.923 tỷ đồng, tương ứng vượt 3% kế hoạch đề ra. Nhờ hoạt động tài chính, liên doanh tăng mạnh thúc đẩy lợi nhuận sau thuế của công ty tăng trưởng 31% đạt 581 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm, tổng tài sản của công ty đạt 11.237 tỷ đồng, tăng hơn 1.100 tỷ. Nợ phải trả tăng thêm 270 tỷ lên 1.561 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu cuối năm là 7.092 tỷ đồng.

GMD báo lãi 2017 đạt 581 tỷ đồng, tăng trưởng 31% GMD  báo lãi 2017 đạt 581 tỷ đồng, tăng trưởng 31%
10 924 56 reviews

(NDH) Trong quý IV, công ty ghi nhận lãi sau thuế tăng trưởng 89% đạt 205,5 tỷ đồng.

 

Kết quả kinh doanh

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top