Vui lòng chờ trong giây lát

Giá vốn giảm mạnh, lợi nhuận quý I của ACV tăng 88% đạt 1.192 tỷ đồng

(NDH) EPS của ACV cải thiện từ mức 234 đồng lên 443 đồng trong quý này.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (UPCoM: ACV) vừa công bố báo cáo tài chính quý I với doanh thu và lợi nhuận đều có sự tăng trưởng.

Tổng doanh thu trong kỳ ghi nhận 3.937 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 10%. Mặc dù vậy, giá vốn lại giảm mạnh gần 360 tỷ giúp cho lợi nhuận gộp tăng trưởng 56% đạt 2.009 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính ghi nhận doanh thu tăng 28% đạt 326 tỷ đồng. Tuy nhiên, do lỗ chênh lệch tỷ giá tăng đột biến khiến chi phí tài chính tăng mạnh 41% lên 964 tỷ đồng.

Cộng thêm các khoản chi phí khác trong kỳ đều ghi nhận giá trị thấp hơn dẫn đến lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 1.192 tỷ đồng, tăng trưởng 88%. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 972 tỷ đồng. EPS cải thiện từ mức 234 đồng lên 443 đồng trong quý này.

Theo một báo cáo của VCSC, lợi nhuận của ACV tăng mạnh chủ yếu nhờ biên lợi nhuận cải thiện mạnh do giảm chi phí khấu hao và chi phí bảo trì. VCSC cho rằng việc tăng giá dịch vụ hành khách và giá an ninh soi chiếu cũng có tác dụng tích cực cho kết quả kinh doanh quý I năm nay.

Tại thời điểm cuối kỳ, tổng tài sản của ACV là 50.742 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng 612 tỷ lên 22.391 tỷ, vốn chủ sở hữu tăng gần 1.000 tỷ lên 28.352 tỷ đồng.

Trong năm 2018, ACV lên kế hoạch tạo ra 16.029 tỷ doanh thu và mang về 5.665 tỷ lợi nhuận trước thuế; lần lượt tăng trưởng 7% và 6% so với thực hiện năm 2017. Như vậy, sau quý I ACV mới thực hiện được 21% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong năm 2017, ACV ghi nhận mức doanh thu thuần 13.830 tỷ đồng và đem về 4.122 tỷ lợi nhuận sau thuế. Với kết quả này, công ty dự tính sẽ chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 9%.

Giá vốn giảm mạnh, lợi nhuận quý I của ACV tăng 88% đạt 1.192 tỷ đồng Giá vốn giảm mạnh, lợi nhuận quý I của ACV tăng 88% đạt 1.192 tỷ đồng
10 1892 56 reviews

(NDH) EPS của ACV cải thiện từ mức 234 đồng lên 443 đồng trong quý này.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top