Vui lòng chờ trong giây lát

GDP tăng 7,08%, kỷ lục 11 năm

(NDH) Tăng trưởng GDP cả năm 2018 đạt 7,08%. Quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành đạt 5,535 triệu tỷ đồng. GDP bình quân đầu người ước đạt tính đạt 58,5 triệu đồng.

Tổng cục Thống kê hôm nay công bố các chỉ số kinh tế năm 2018.

GDP cả năm 2018 tăng 7,08%, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2011 đến nay, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các giải pháp được Chính phủ ban hành, chỉ đạo quyết liệt các cấp, ngành, địa phương cùng nỗ lực thực hiện.

Quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành đạt 5,535 triệu tỷ đồng. GDP bình quân đầu người ước đạt tính đạt 58,5 triệu đồng, tương đương 2.587 USD, tăng 198 USD so với năm 2017.


Tăng trưởng GDP cao kỷ lục. Ảnh: Internet.

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,76%, đóng góp 8,7% vào mức tăng trưởng chung. Công nghiệp và xây dựng tăng 8,85%, đóng góp 48,6%. Khu vực dịch vụ tăng 7,03%, đóng góp 42,7%.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2012-2018, khẳng định xu thế chuyển đổi cơ cấu ngành đã phát huy hiệu quả. Mặt khác, giá bán sản phẩm ổn định cùng với thị trường xuất khẩu được mở rộng là động lực chính thúc đẩy sản xuất của khu vực này.

Trong đó, ngành nông nghiệp tiếp tục khẳng định xu hướng phục hồi rõ nét khi đạt mức tăng 2,89%, là mức tăng cao nhất của giai đoạn 2012-2018, đóng góp 0,36 điếm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Ngành thủy sản đạt kết quả khá tốt với mức tăng 6,46%, đóng góp 0,22 điểm phần trăm. Ngành lâm nghiệp tăng 6,01% nhưng chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp 0,05 điểm phần trăm.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp năm 2018 duy trì mức tăng trưởng khá với 8,79%, đóng góp 2,85 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm cùa toàn nền kinh tế. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định là điểm sáng của khu vực này và là động lực chính của tăng trưởng với mức tăng cao 12,98%, tuy thấp hơn mức tăng của cùng kỳ 2017 nhưng cao hơn giai đoạn trước.

Ngành công nghiệp khai khoáng vẫn tăng trưởng âm, làm giảm 0,23 điểm phần trăm mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế nhưng đã thu hẹp hơn so với năm 2017. Ngành xây dựng duy trì ở mức tăng trưởng khá.

Khu vực dịch vụ năm nay tăng 7,03%. Trong đó, ngành bán buôn bán lẻ tăng 8,51%, tài chính ngân hàng và bảo hiểm tăng 8,21%, dịch vụ ăn uống và lưu trú tăng 6,78%...

GDP tăng 7,08%, kỷ lục 11 năm GDP tăng 7,08%, kỷ lục 11 năm
10 1475 56 reviews

(NDH) Tăng trưởng GDP cả năm 2018 đạt 7,08%. Quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành đạt 5,535 triệu tỷ đồng. GDP bình quân đầu người ước đạt tính đạt 58,5 triệu đồng.

 

Chỉ số kinh tế

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top