Vui lòng chờ trong giây lát

FPTS đặt kế hoạch lãi trước thuế 2019 giảm hơn 24% so với 2018

(NDH) Công ty dự kiến trả cổ tức 5% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu trước 30/6.

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) công bố tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Năm 2018, doanh thu FPTS đạt 476 tỷ, tăng 40% so với năm 2017 và vượt 38% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 290 tỷ đồng tăng 33,5%, vượt 32% kế hoạch. Năm 2018, công ty có 335 nhân viên, tăng khoảng 9,5% so với con số 306 người của năm 2017. Số tài khoản khách hàng tăng gần 10% và đạt 131.368 tài khoản.

Năm 2019, FPTS đặt kế hoạch 350 tỷ đồng doanh số, giảm 26,5% so với số thực hiện năm 2018. Lãi trước thuế dự kiến cũng giảm 24,36% xuống 220 tỷ đồng. Kế hoạch sụt giảm so với thực hiện năm 2018 nhưng số nhân viên công ty vẫn dự kiến tăng lên 350 người. Tỷ suất lãi trước thuế/vốn điều lệ đạt 31,24%.

Về phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018, dự kiến trước 30/6, FPTS sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% tương đương 500 đồng/cổ phiếu. Tổng mức tiền chi trả đợt này là khoảng 54,6 tỷ đồng.

HĐQT của công ty cũng trình ĐHĐCĐ phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong năm 2019. Theo đó, FPTS dự kiến phát hành 10,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 10%. Thời gian thực hiện dự kiến là trước 30/6.

Ngoài ra, HĐQT công ty cũng trình ĐHĐCĐ thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của FPTS.

FPTS đặt kế hoạch lãi trước thuế 2019 giảm hơn 24% so với 2018 FPTS đặt kế hoạch lãi trước thuế 2019 giảm hơn 24% so với 2018
10 1487 56 reviews

(NDH) Công ty dự kiến trả cổ tức 5% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu trước 30/6.

 

Chứng khoán

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top