Vui lòng chờ trong giây lát

FPT Telecom lãi gần 3 tỷ mỗi ngày trong quý I, giữ hơn 2.205 tỷ tiền và tiền gửi

(NDH) Lợi nhuận sau thuế của FPT Telecom tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Theo BCTC hợp nhất quý I, CTCP Viễn thông FPT (UPCoM: FOX, FPT Telecom) ghi nhận doanh thu thuần 2.010 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước.

Doanh thu cung cấp dịch vụ ADSL, cho thuê đường truyền tên miền và lưu trữ dữ liệu, quảng cáo trực tuyến và các dịch vụ trực tuyến khác vẫn là trọng tâm với hơn 1.930 tỷ đồng, tăng trưởng 15%; phần còn lại đến từ hoạt động bán hàng. Lợi nhuận gộp cũng tăng 24% lên mức 984,5 tỷ đồng.

Trừ các chi phí, FPT Telecom lãi sau thuế gần 269,5 tỷ đồng, tăng 22% so với quý I/2017, tương đương mỗi ngày doanh nghiệp này lãi gần 3 tỷ đồng. Lãi ròng của cổ đông công ty mẹ đạt gần 252,6 tỷ đồng, tăng trưởng 21%.

Tính đến 31/3, FPT Telecom có 8.543 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 4% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 53% với 4.502 tỷ đồng, chủ yếu là tiền và tiền gửi hơn 2.205 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn khác gần 866 tỷ đồng. Tài sản dở dang chiếm hơn 47% cơ cấu với 4.040 tỷ đồng nằm phần lớn ở tài sản cố định (hơn 3.424 tỷ đồng).

Về nguồn vốn, công ty đang có 1.930 tỷ đồng nợ vay tài chính, gồm 1.860 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 70 tỷ đồng nợ vay dài hạn. Vốn chủ sở hữu của FPT Telecom hơn 3.571 tỷ đồng, trong đó gồm 1.492 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, gần 247 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và khoảng 35 tỷ đồng quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu. Vốn điều lệ 1.508 tỷ đồng.

FPT Telecom lãi gần 3 tỷ mỗi ngày trong quý I, giữ hơn 2.205 tỷ tiền và tiền gửi FPT Telecom lãi gần 3 tỷ mỗi ngày trong quý I, giữ hơn 2.205 tỷ tiền và tiền gửi
10 3817 56 reviews

(NDH) Lợi nhuận sau thuế của FPT Telecom tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm trước.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top