Vui lòng chờ trong giây lát

FPT lãi ròng 5 tháng đạt 1.151 tỷ đồng, tăng 23%

(NDH) Tỷ trọng doanh thu và LNTT thị trường nước ngoài đóng góp vào kết quả hợp nhất của FPT lần lượt đạt 42% và 39%.

Kết thúc 5 tháng đầu năm, doanh thu của CTCP FPT (HoSE: FPT) đạt 9.961 tỷ đồng, tăng 20,2% với cùng kỳ, tương đương 103% kế hoạch lũy kế.

Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 1.432 tỷ đồng và 1.151 tỷ đồng, tăng 20,9% và 22,9% so cùng kỳ năm 2018. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.874 đồng, tăng 22,4%. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu tiếp tục được cải thiện, đạt 17,3% (5 tháng đầu năm 2018 đạt 17,0%).

Khối công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt lần lượt 5.400 tỷ đồng và 702 tỷ đồng, tăng tương ứng 23,9% và 45,3% so với cùng kỳ, tương đương 102% và 113% kế hoạch lũy kế. Trong đó, tại thị trường nước ngoài, khối công nghệ ghi nhận doanh thu đạt 3.983 tỷ đồng, tăng 38,8%; lợi nhuận trước thuế đạt 609 tỷ đồng, tăng 38%.

Khối viễn thông đạt 4.039 tỷ đồng doanh thu, tăng 17,1%, đạt 102% kế hoạch lũy kế, LNTT đạt 631 tỷ đồng, tăng 7,9%, tương đương 101% kế hoạch lũy kế. Trong đó, doanh thu và LNTT của mảng dịch vụ viễn thông lần lượt đạt 3.827 tỷ đồng và 528 tỷ đồng, tăng lần lượt 17,6% và 8,5% so với cùng kỳ.

Thị trường nước ngoài mang về cho FPT 4.217 tỷ đồng doanh thu, tăng 36,5% và 663 tỷ đồng LNTT, tăng 35,9% so với năm trước. Tỷ trọng doanh thu và LNTT thị trường nước ngoài đóng góp vào kết quả hợp nhất của Tập đoàn lần lượt đạt 42% và 39% (5 tháng đầu năm 2018 lần lượt là 37% và 35%).

FPT lãi ròng 5 tháng đạt 1.151 tỷ đồng, tăng 23% FPT lãi ròng 5 tháng đạt 1.151 tỷ đồng, tăng 23%
10 2674 56 reviews

(NDH) Tỷ trọng doanh thu và LNTT thị trường nước ngoài đóng góp vào kết quả hợp nhất của FPT lần lượt đạt 42% và 39%.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top