Vui lòng chờ trong giây lát

Eximbank kế hoạch lãi tăng 30%, sẽ xin nới tăng trưởng tín dụng

(NDH) Lợi nhuận 2018 của ngân hàng chỉ đạt hơn 827 tỷ đồng do phải trích lập chi phí rủi ro tiền gửi và dự phòng bổ sung với nợ đã bán cho VAMC.

Theo tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2019 của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (HoSE: EIB, Eximbank), nhà băng này đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.077 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế trước trích bổ sung dự phòng trái phiếu VAMC theo Thông tư 08 là 2.000 tỷ đồng, tăng 49%.

Tổng tài sản kế hoạch cao hơn 19% so với năm trước đạt 181.000 tỷ đồng, huy động vốn tăng 21% lên 143.500 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng 11% ở mức 115.570 tỷ đồng. Mức tăng trưởng này do Ngân hàng Nhà nước thông báo. Trong điều kiện kinh doanh thuận lợi, Eximbank sẽ xin phép xem xét điều chỉnh tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng.

Ngân hàng đặt trọng tâm hoạt động vào công tác huy động vốn từ thị trường 1, huy động vốn không kỳ hạn từ các khách hàng lớn, tăng trưởng tín dụng theo khả năng tăng vốn huy động nhằm đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động.

Năm 2018, phần lớn các chỉ tiêu của Eximbank đều không đạt kế hoạch. Tổng tài sản tăng 2% so với 2017 ở mức 152.652 tỷ đồng, tương đương 86% chỉ tiêu, huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư chỉ tăng 1%, tương đương 80% kế hoạch. Tổng dư nợ cấp tín dụng tăng gần 3%, tương đương 92% chỉ tiêu.

Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận trình cổ đông đạt 1.731 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch. Con số chưa bao gồm chi phí dự phòng rủi ro tiền gửi và chi phí dự phòng rủi ro bổ sung đối với nợ đã bán cho VAMC theo Thông tư 08. Lợi nhuận trước thuế thực tế của Eximbank là 827 tỷ đồng sau khi hoạch toán tất cả các chi phí.

Eximbank kế hoạch lãi tăng 30%, sẽ xin nới tăng trưởng tín dụng Eximbank kế hoạch lãi tăng 30%, sẽ xin nới tăng trưởng tín dụng
10 540 56 reviews

(NDH) Lợi nhuận 2018 của ngân hàng chỉ đạt hơn 827 tỷ đồng do phải trích lập chi phí rủi ro tiền gửi và dự phòng bổ sung với nợ đã bán cho VAMC.

 

Tài chính

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top