Vui lòng chờ trong giây lát

Dược Việt Nam lãi quý I giảm 29%, đạt 38 tỷ đồng

(NDH) Dược Việt Nam đang có 6 khoản đầu tư, trong đó đầu tư lớn nhất vào Dược phẩm CPC 1 Hà Nội. Ban điều hành định hướng trong năm nay sẽ tiếp tục mua thêm cổ phần các doanh nghiệp cùng ngành có kế hoạch phát hành cổ phiếu.

Tổng Công ty Dược Việt Nam (Mã: DVN) vừa công bố lãi hợp nhất quý I giảm 29% cùng kỳ năm trước, đạt 38 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 32,6 tỷ đồng, EPS tương ứng là 138 đồng.

Doanh thu thuần tương đương cùng kỳ năm trước, ở mức 1.364 tỷ đồng.

Như vậy sau quý I, công ty thực hiện 20% kế hoạch doanh thu và 17% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Đơn vị: tỷ đồng

Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ giảm 33% so với đầu năm, chỉ còn gần 172 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi ngân hàng là phần sụt giảm chính. Vì vậy, doanh thu tài chính trong kỳ giảm 16% do giảm khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay.

DVN chuyển từ Công ty TNHH MTV sang công ty cổ phần từ ngày 8/12/2016. Tính đến hiện tại, công ty có gần 25 tỷ đồng đầu tư vào chứng khoán các doanh nghiệp cùng ngành, trong đó lớn nhất là 2 triệu cổ phiếu CTCP dược phẩm CPC 1 Hà Nội với giá đầu tư gốc 20,44 tỷ đồng.

DVN cho biết kế hoạch trong năm 2018, DVN cũng sẽ mua thêm cổ phần các doanh nghiệp cùng ngành có kế hoạch phát hành cổ phiếu. Đối với các doanh nghiệp có tỷ lệ nắm giữ thấp, hiệu quả không cao, DVN sẽ lựa chọn thời điểm thoái vốn.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 372 tỷ đồng trên vốn điều lệ 2.370 tỷ đồng.

Cổ phiếu DVN hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của CTCP SAM Holdings (SAM) với giá trị đầu tư 283,6 tỷ đồng. Tính từ đầu năm tới nay, cổ phiếu này đã giảm 27%, về vùng giá 16.300 đồng/cp.

Dược Việt Nam lãi quý I giảm 29%, đạt 38 tỷ đồng Dược Việt Nam lãi quý I giảm 29%, đạt 38 tỷ đồng
10 3144 56 reviews

(NDH) Dược Việt Nam đang có 6 khoản đầu tư, trong đó đầu tư lớn nhất vào Dược phẩm CPC 1 Hà Nội. Ban điều hành định hướng trong năm nay sẽ tiếp tục mua thêm cổ phần các doanh nghiệp cùng ngành có kế hoạch phát hành cổ phiếu.

 

Doanh nghiệp

Thông tin thị trường
  • Tất cả
  • Tất cả
  • Hose
  • HNX
  • UPCom
Bình luận mới
Top